SERVICES SERVICES

اجرای قالب عایق ماندگار

شرکت حایر فام مفتخر است اجرای پروزه های ساختمانی در سراسر کشور اعم از صنعتی و مسکونی از صفر تا مرحله پایان سفتکاری به کمک نیروهای مجرب وذبده خود و با استفاده از سیستم سازه ای قالب عایق ماندگار (ICF) را در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن به عهده میگیرد و همچنین طراحی سازه بر اساس سیستم سازه قالب عایق ماندگار توسط مهندسین طراح و محاسب سازه این شرکت انجام میشود و هر گونه تاییده لازم از طرف سازمان نظام مهندسی و … به توسط پرسنل شرکت جهت اجرای پروژه ها اخذ خواهد شد.

اجرای گرمایش از کف

شرکت حایر فام به جهت رفاه حال مشتریان خود در شهر اصفهان اجرای کامل سیستم گرمایش از کف را توسط متخصصین این شرکت انجام می دهد.